AÑO LXX -  SEPARATA BOLETÍN OFICIAL Nº 3596 - SANTA ROSA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

Versión PDF            ANEXO I       ANEXO II       ANEXO III       ANEXO IV       ANEXO V       ANEXO VI       ANEXO VII

SUMARIO

SEPARATA
BOLETÍN OFICIAL N° 3596

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL

RES. GRAL. N° 994

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES